BATEM
Adres: Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: bilgi@batem34.com

 

AİLE BİLİNÇLENDİRME
 
Bağımlılık sadece bireysel değil, aynı zamanda aileyi de derinden etkileyen bir hastalıktır.

 

Aile içinde bir bağımlılının varlığı  yoğun bir etkilenme ve karmaşık sorunlar yaşanmasına yol açar.

 

Ailenin gerek madde kullanımının önlenmesinde, gerekse tedavi sürecinde rolü yadsınamaz.

 

Tedavide ailenin aktif olarak sürecin içinde olması, ayıklığın devamında önemli katkı sağlar.

 

Bağımlılık aile üyelerini yaşanmakta olan sorunlarla yüzleşmekten alıkoyar.

Terapi sürecinde  aile bütün olarak ele alınır.

Önce ailenin tedavideki ihtiyaçları belirlenir.

Alkol ve madde kullanımı davranışları öğrenilir.

Bireylerin rolleri yeniden tanımlanır.

 

Aile bilinçlendirme görüşmeleri, genellikle haftalık oturumlar olarak düzenlenir.

1 yıllık takip çalışmaları göstermiştir ki,  aile terapisine  katılan madde bağımlıları katılmayanlara oranla daha az sıklıkla madde kullanmışlardır.