kokain idrarda çıkar mı eroin idrardan kaç günde çıkar
 

İdrarda Uyuşturucu Madde Testi

Esrar

Kokain

Met

Evde madde testi

esrar idrarda çıkar mı kokain idrardan kaç günde atılır

 
BATEM
Adres: Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: bilgi@batem34.com

 
İDRARDA UYUŞTURUCU MADDE ESRAR KOKAİN EROİN MET vb.TESTİ
mdma
 

Artık ülkemizde de hızlı sonuç veren uyuşturucu testleri var. Bu idrarda uyuşturucu madde testleri, hızlı ve ucuz bir şekilde idrarda uyuşturucu veya uyarıcı madde (esrar, eroin, kokain, met vb..) olup olmadığını göstermektedir. Hem de bu uyuşturucu uyarıcı madde (esrar, eroin, kokain, met vb..) testi evde yapılan uyuşturucu testi olduğu için gizliliğiniz de korunabilmektedir. Alkol ve uyuşturucu uyarıcı madde kullanımının tanısı için çeşitli yöntemler BATEM bünyesinde ve anlaşmalı laboratuarlar tarafından verilmektedir*.

Biyolojik testin en büyük yararı, uyuşturucu uyarıcının kullanılıp kullanılmadığına ilişkin somut veri sunmasıdır. Uyuşturucu kullanan bir kişi fiziksel değişikliklerden ve davranışlarından anlaşılması çok güçtür. Halbuki biyolojik uyuşturucu ve uyarıcı testi büyük oranda kesin bilgi vermektedir. Böylece uyuşturucu uyarıcı kullanan kişi ile yakını arasındaki kovalamaca veya “kullandın”, “hayır, kullanmadım” tartışması sona ermektedir. Her iki taraf arasındaki ilişki yeni baştan ve sağlıklı bir şekilde kurulabilmektedir. Karşılıklı bir güven ilişkisinin kurulması temel hedef olmalıdır.

Uyuşturucu ve uyarıcı idrar testi : Uyuşturucu ve uyarıcı ile alkol idrarda tespit edilebilmektedir.

Kokain idrardan kaç günde atılır, esrar idrarda kaç gün kalır, ot idrardan ne zaman çıkar, kokain idrarda çıkar mı gibi soruların tek ve standart bir yanıtı yoktur. Vücudun kullanılan uyuşturucu uyarıcı maddeden temizlenmesi, yani yapılan herhangi bir idrar testinin pozitif sonuç vermemesi için bilimsel olarak kabul edilen gerekli süre en az 15 gündür. Fakat bu sürenin uzamasına veya kısalmasına etken olan bir çok değişik faktör vardır. Örneğin; kişinin kullanım geçmişi. Hayatında bir kez ot kullanmış biriyle 10 yıldır düzenli ot kullanan birinin aynı sürede vücutlarının temizlenmesini beklemek doğru olmayacaktır. Ayrıca kişiden kişiye değişen metobalizma hızının da bu süreyi etkilemekte olduğu bilinmektedir. Evde yapılan idrar testlerinde ise hassasiyet daha düşüktür. Evde yapılan idrar testinde idrar numunesinde ecstasy kullanıldıktan sonra en geç 48 saat, esrar 4 gün, kokain 48 saat, LSD 36 saat, eroin 4 gün sonra tespit edilebilmektedir. Alınan uyuşturucu uyarıcı miktarına ve bireysel bazı özelliklere göre tespit edilebilme süresi farklılık gösterebilmektedir.

Evde veya bir laboratuarda idrarda uyuşturucu uyarıcı madde testi yapmanın altın iki kuaralı : İlk kural numune alınmadan önce uygulanır. Teste girecek kişi, testin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmamalıdır. Örneğin; testi her Çarşamba yapmak doğru değildir. Test, kişinin madde kullanımı yaptığından şüphe edilen günün ertesinde yapılmalıdır. Şüphe duyulduktan sonra 48 saat içinde yapılacak testin güvenirliği artacaktır.

 

İkinci kural numune alımında uygulanır. Teste girecek kişi ile beraber bir kişi daha lavoboya girmeli ve alınan numunenin, şahsa ait olduğu ve içine bir şey katılmadığı konusunda emin olunmalıdır. Bu iki kuralın uygulanması, idrarda uyuşturucu uyarıcı madde testinin doğru yapılmasının olmazsa olmaz iki altın kuralıdır.

Testler evde kolayca uygulanabilir ve sonuçlarını görebilirsiniz. Her bir madde testi veya birkaç maddeyi aynı anda değerlendirebilen testler tedarik edebilirsiniz.

Kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı maddenin miktarını değerlendirmek de mümkündür. Örneğin; bir maddenin ne miktarda kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Veya benzodiazepin grubundan hangi maddenin kullanıldığı miktarı ile beraber HPLC cihazında tespit edilebilir. Bu testlerde sonuç alma daha uzun sürmektedir

* Biyokimyasal testler idrar numunelerinde immunokromatografi metodu ile gerçekleştirmektedir.

Linkler

> Uyuşturucu uyarıcı testlerini yaparken dikkat edilmesi gerekenleri öğrenmek için tıklayın...

> Uyuşturucu uyarıcı testleri hakkında bilgi ve bağımlılık tedavisi için