nalokson opiyat
 

Suboxone

Buprenorfin

Nalokson

Opiyat

Yoksunluk belirtileri

Benzodiazepin

Diazem

Rivotril

Xanax

Roche

Nervium

eroin suboxone

 
BATEM
Adres: Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: bilgi@batem34.com

 
SUBOXONE (SUBOKSON) TEDAVİSİ
subokson tedavisi
 
subokson Suboxone (subokson) tedavisi
arındırma Etki mekanizması
detoksifikasyon Kullanım yolu
yoksunluk belirtileri Kimlerde kullanılır?
yan etki Kimlerde kullanılmaz?
sürdürüm tedavisi Arındırma (detoksifikasyon)
buprenorfin Sürdürüm
çekilme belirtileri Kimlere başlanır?
benzodiazepin Yan etkileri

 

Suboxone (subokson) tedavisi

Suboxone, (subokson) buprenorfin ve nalokson içeren, eroin ve diğer opiyatlara bağımlılık tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. 2010 yılından beri ülkemizde kullanılmaktadır. Suboxone (subokson) içerdiği buprenorfin nedeniyle bağımlılık yaptığı için kırmızı reçete ile satılmaktadır. Suboxone (subokson) ile tedaviye başlarken mevcut yönetmelik gereği Sağlık Bakanlığının onay verdiği AMATEM’ler ve üniversite hastanelerinde üç hekim tarafından verilecek bir rapor düzenlenmesi zorunludur.

Suboxone (subokson) ile tedavi arındırma ve sürdürüm dönemlerinden oluşur. Arındırmatedavisinde amaç eroin ve diğer opiyatların vücuttan çekilmesi sırasında ortaya çıkan çekilme belirtilerini en aza indirmektir. Sürdürüm tedavisinde ise kişinin eroin ve diğer opiyatları kullanmasını önlemek hedeflenmektedir.

Sayfa Başı

Etki mekanizması

Suboxone’un eroin ve diğer opiyat bağımlılığında çekilme belirtilerinin azalmasını sağlayan etken madde içerdiği buprenorfindir. Eroin ve

 

diğer opiyatların aktive ettiği mü reseptölerine kısmi olarak bağlanır . Bu kısmi etki sayesinde eroin ve diğer opiyatlarla oluşan öforik etki ortaya çıkmazken, eroinin çekilme belirtileri önlenmiş olur.

Sürdürüm tedavisinde ise buprenorfin, eroin ve diğer opiyatlara duyulan aşermenin azalmasını sağlar. Alınan buprenorfin dozu artırılsa dahi oluşan tavan etkisi nedeniyle öfori oluşturmaz, ancak yeteri kadar reseptörü aktive ettiği için kişinin “normal” hissetmesini sağlar.

Suboxone’un içinde bulunan nalokson ise mü reseptörlerine ters etkiye sahiptir. Yani bu reseptörleri aktive eden ajanların bağlanmasına engel olmaktadır. Dilaltı yolla kullanıldığında bir etkisi yoktur. Ancak eğer damar yolu ile kullanılacak olursa etkisi görülür ve şiddetli çekilme belirtileri ortaya çıkarır.

Sayfa Başı

Kullanım yolu

Suboxone dilaltı yol ile kullanılır. Buprenorfinin en yüksek biyo-yararlanımı ağız mukozasından olduğu için bu yol gereklidir. Dilaltına konulduktan 5-15 dakika sonra erir. İlacı yutmak biyo-yararlanımı düşük olduğu için hedeflenen etkinin ortaya çıkmasını sağlamamaktadır.

Damar yolu ile kullanılacak olursa içerdiği nalokson nedeniyle şiddetli yokunluk belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açar.

Sayfa Başı

Kimlerde kullanılır?

Suboxone sadece eroin ve diğer opiyatlara bağımlılığı olanlarda kullanılan bir ilaçtır. Suboxone da bağımlılık oluşmasına yol açar. Ancak yarı ömrü eroin ve diğer yasadışı opiyatlardan yüksek olduğu için ve öfori yapmadığı için kişinin işlevsel bir yaşam kurmasında psikososyal tedavilerle birlikte kullanıldığında etkili olmaktadır. Suboxone sadece eroin ve diğer opiyatlara bağımlılığı olanlarda kullanılan bir ilaçtır. Suboxone da bağımlılık oluşmasına yol açar. Ancak yarı ömrü eroin ve diğer yasadışı opiyatlardan yüksek olduğu için ve öfori yapmadığı için kişinin işlevsel bir yaşam kurmasında psikososyal tedavilerle birlikte kullanıldığında etkili olmaktadır.

Sayfa Başı

Kimlerde kullanılmaz?

nervium Suboxone içerdiği nalokson nedeniyle kesinlikle hamilelerde kullanılmamaktadır.

diazem Alkol ve benzodiazepinler (nervium, diazem, rivotril, xanax, roche) ile birlikte kullanılacak olursa ölümle sonuçlanabilecek ciddi solunum baskılanmasına yol açabilir. Suboxone kullanan kişilerin alkol ve benzodiazepinleri kesinlikle kullanmamaları önemlidir.

rivotril Ağır karaciğer harabiyeti olan kişilerde kullanılmaz.

xanax Tedavi arzusu olmayan kişilerde, tedavi planına uyumu olmayacağı için sürdürüm tedavisine geçilmez. Bu noktada kişinin tedavi olma arzusu çok önem kazanmaktadır.

Sayfa Başı

Arındırma (detoksifikasyon) tedavisi

Suboxone’un içinde bulunan buprenorfin çekilme belirtilerini tetikleyebileceği için, Suboxone başlamadan önce eroin ve diğer opiyatların çekilme belirtilerinin başlamış olması gerekir. Bu nedenle çekilme belirtileri başlamadan önce kesinlikle Suboxone kullanılmaz.

Yoksunluk belirtileri takip edilerek kişiye uygun bir doz ayarlaması yapılır. Stabilizasyon evresi de denebilecek başlangıç dönemi üç gün sürer. Stabilizasyon sağlandıktan sonra arındırma tedavisi devam eder.

Amaç :

roche Yoksunluk belirtilerini azaltmak veya ortadan kaldırmak.

bağımlılığı Bu dönemde kişi için güvenli ve insani bir ortam yaratmak.

çekilme belirtileri Daha uzun süreli bir tedavi programına devam edeceği ilişkiyi kurmak.

madde Nüks önleme ile ilişkili bilgiler vermeye başlama

Arındırma dönemi bittikten sonra Suboxone kademeli olarak azaltılarak kesilebilir veya sürdürüm tedavisine geçilebilir.

Sayfa Başı

Sürdürüm tedavisi

Suboxone ile arındırma yapıldıktan sonra sürdürüm tedavisine geçilir. Arındırma tedavisi sırasında kişi için uygun doz tespit edilmiş olur. Sürdürüm tedavisi genellikle bu dozla devam eder.

Sürdürüm tedavisinde amaç eroin ve diğer opiyat geri çekilme semptomlarını önlemek, eroin ve diğer opiyatları kullanma arzularını baskılamak, kendi kendine eroin ve diğer opiyatların kullanımını azaltmak ve işlevselliğe ulaşmak içindir. Sürdürüm tedavisi aylar-yıllar sürebilir, hatta her bir kişiye bağlı olarak yaşam boyu sürebilir.

Sayfa Başı

Kimlere başlanır?

bağımlılık Opioid bağımlısı mı?

Suboxone yalnız eroin ve diğer opiyatlara bağımlılığı olanlarda kullanılır. Bir kişiye suboxone tedavisinin başlayabilmesi için eroin ve diğer maddelere bağımlı olduğu tespit edilmelidir. Bunun tespit edilebilmesi için idrarda opiyat metabolitlerinin tespit edilmesi ve yoksunluk belirtilerinin gözlenmesi gereklidir.

hamile Tedavi planına uyum sağlayacak mı?

Düzenli doktor kontrollerine gitmesi ve eroin ve diğer opiyatların kullanımına kesinlikle son vermesi gereklidir. Kontrollerde idrarda eroin ve diğer opiyat metabolitleri tespit edilirse tekrar suboxone yazılması mümkün değildir.

Nüks Hamile mi?

Suboxone içinde bulunan nalokson nedeniyle kesinlikle hamilelerde kullanılmamaktadır.

doz Alkol veya benzodiazepin (diazem, nervium, rivotril, roche) bağımlılığı eşlik ediyor mu?

Suboxone ile birlikte alkol veya benzodiazepin (diazem, nervium, rivotril, roche) kullanımının olması ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle suboxone tedavisi sırasında kesinlikle bu maddelerin kullanılmaması gerekir.

Sayfa Başı

Yan etkileri

Baş ağrısı Baş ağrısı

Kabızlık Kabızlık

Uykusuzluk Uykusuzluk

Karın ağrısı Karın ağrısı

Bulantı Bulantı

Terleme Terleme

Anksiyete Anksiyete

Kas ağrıları Kas ağrıları

Çekilme belirtileri Çekilme belirtileri

Sayfa Başı