alışveriş alışkanlığı
 

Alışveriş

bağımlılığı

alışkanlığı

kompülsif alışveriş davranışı

bagımlılığı kompülsif alışveriş davranışı
 
BATEM
Adres: Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: bilgi@batem34.com

 

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI
Bonzai bağımlılığı tedavisi></td>
                 <td width=
 
Genel indirim yapılan haftalarda tüm dünyada bir alışveriş çılgınlığı yaşanmakta. İnsanlar alışveriş merkezlerinin kapısında kuyruklar oluşturmakta. “İndirimli” olduğunu düşündükleri ürünleri alabilmek için neredeyse birbirlerini ezdikleri görüntüler ise basına yansımakta.

  Alışveriş, internet kullanımı gibi diğer bağımlılıklardan farklı olarak, yapmak zorunda olduğumuz bir davranış. Yemek, giysi ve diğer ihtiyaçlarımızı satın almak zorundayız. Burada “ihtiyaç” kelimesi belirleyici olmalı. Bu tür “kara” veya “çılgın” alışveriş günlerinde, yapıldığı iddia edilen indirimler, “ihtiyacı” değil, “satın alma”, “sahip olma” dürtüsünü kışkırtarak çok, daha çok, daha da çok tüketmeyi teşvik ediyor. Üreterek değil, tüketerek mutlu olunabileceği mesajının içselleşmesine hizmet ediyor.

 

  İhtiyaçlar tarafından yönetilen satın alma, giderek şekil değiştirip bağımlılığa dönüşebiliyor. Normal satın alma davranışı nerede biter, alışveriş bağımlılığı nerede başlar? Yaklaşık 100 yıl önce aşırı düzeyde satın alma “dürtüsel delilik” olarak tanımlanmıştır. Tekrarlayan, karşı konulmaz, kuvvetli bir dürtü ile çeşitli eşyaları satın alma şeklinde karşımıza çıkar. Alışveriş bağımlılığı ve normal tüketiciler arasındaki en önemli fark, alışveriş bağımlılığı olanlarda odak ve hissedilen heyecan sadece alışveriş değil, satın alma sürecinin kendisidir.

 

  Alışveriş bağımlılığında satın almaya ilişkin kuvvetli dürtü, tekrarlayan bir şekilde harcama üzerindeki kontrol yitimi ve alışveriş yapılmadığında madde kullanılmadığında ortaya çıkan aşerme, madde arama davranışı ve yoksunluk belirtilerine benzeyen olumsuz bir duygu hissedilmesi görülür. Alışveriş yapıldığında, madde etkisine benzer bir “yüksek” hissetme hali ortaya çıkar. Şiddetli ruhsal, sosyal, mesleki ve mali sonuçları olmasına rağmen sürekli, aşırı, dürtüsel ve kontrol edilemez bir şekilde ürün satın alma ile karakterize ruhsal bir durumdur.

 

  Bağımlı olmayanlar alışveriş yaparken temel güdüleri satın aldıkları ürünün kullanışlı, ihtiyaca karşı gelmesi ve değeri iken, alışveriş bağımlıları alışverişi duygudurumlarını yükseltmek, stresle başa çıkabilmek, sosyal onay, tanınma sağlamak için ve kendilik imajlarını geliştirmek için yaparlar.

 

Prof. Dr. Defne Tamar Gürol'un yazılarından

çılgınlığı

Bonzai bağımlılığı

dürtüsel

Esrar bağımlılık yapar mı?

bullet

Bağımlı ailesi

bullet

Başarılı bir bağımlılık tedavisinin prensipleri nelerdir?

bullet

Ne kadar zamanda bağımlı olunur?

bullet

Gençer hangi maddeleri kullanmaktadır?

bullet

Madde kullanımını önlemede anne - babalara yapılabilecek öneriler.

Daha sonra aşırı alışveriş yaptıkları için pişmanlık, utanç ve suçluluk hisseder, yasal veya mali sorunlar ve kişiler arası ilişkilerde güçlükler yaşarlar. Kompülsif alışverişlerini durdurmak için başarısız girişimleri olur.

Son 20 yılda kompülsif alışveriş davranışında artma olmuştur. Kompülsif alışveriş davranışı pazar temelli ekonomi, ulaşılabilir çok çeşitli ürünlerin varlığı, harcanabilir gelir ve maddeci değerler gibi belli kültürel mekanizmaların varlığına bağlıdır.

Maddeci değerler önemli hale geldikçe gençler arasında kompülsif alışveriş davranışı artmaktadır. Alışveriş yapmaktan yoğun bir haz alınır. Alışveriş bağımlılığı, diğer bağımlılıklardan farklı olarak çoğunlukla 30’lu yaşlarda ekonomik bağımsızlığa ulaştıktan sonra gelişir. Kadınlarda daha yaygın karşımıza çıkar. Online alışveriş olanakları arttıkça erkekler arasında da alışveriş bağımlılığı daha sık görülür hale gelmiştir.

Online alışveriş, alışveriş bağımlılığı olanlar için daha da cazip hale gelmiştir. Online alışveriş sayesinde çeşitli ürünleri inceleme, bilgi edinme artmış. Alışveriş yapılmadığı zamanlarda da bu siteleri dolaşma, meşguliyet ortaya çıkmıştır.

Alışveriş bağımlıları çoğunlukla dürtüsel bir şekilde satın alırlar. Alışveriş alışkanlıklarını gizleme eğilimindedirler. Yeteri kadar düşünmeden yapılan alışveriş sonucunda bir sürü açılmamış paket olmasına rağmen satın almaya devam ederler. Böylece alışveriş bağımlıları giderek istifçi hale gelirler.

Alışveriş yalnızlık, kontrol yokluğu, özgüven yokluğu gibi duygusal bir boşluğu doldurma girişimidir. Sıklıkla tartışma veya hayal kırıklığı gibi olumsuz duygular alışveriş yapmayı tetikler. Olumsuz duygularda azalma geçicidir ve yerini artan bir kaygı ve suçluluk alır.