Kose1 Kose2
 

Alkol ve Madde bağımlılığı tedavisi

Madde bağımlılığı tedavisi

Uyuşturucu bağımlılığı tedavisi

Esrar bağımlılığı tedavisi

Kokain bağımlılığı tedavisi

Alkol bağımlılığı tedavisi

Kose4 Kose3
 
BATEM
Adres: Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: bilgi@batem34.com

 

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI
Alkol uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi></td>
                 <td width=
 
 

Alkol ve madde bağımlılığında birçok hastanın hastaneye yatmadan, ayaktan yürütülen, yoğun tedavi programlarında başarılı olduğu gözlenmiştir. Ayaktan tedaviler, kişiyi sosyal yaşamından uzaklaştırmamakta, iş veya okul yaşamını sürdürmesine olanak tanımaktadır. Kişi var olduğu ev ve aile yaşamı içinde, kullandığı alkol ve uyuşturucu maddelerden uzak kalmayı öğrenmektedir. BATEM bu ihtiyacın dikkate alındığı ayaktan tedavi programları geliştirmiştir.

Tedavi; yaşam biçiminin değiştirilmesi, tekrar kullanmayı önleme, bağımlılık eğitimi ve ailenin tedaviye katılımına odaklanmıştır. Gerektiği durumlarda, yatarak tedavi programlarına yer verilmektedir. Program içeriği aşağıdaki etkinliklerden oluşmaktadır:

bullet

Değerlendirme testleri

bullet

Arındırma tedavisi (detoksifikasyon)

bullet

İlaç tedavisi

bullet

Erken dönem iyileşme programı

bullet

Tekrar kullanmayı önleme eğitimi

bullet

Bireysel ve grup terapisi

bullet

Aile eğitimi

bullet

Psikososyal becerileri geliştirme

bullet

İdrarda madde testleri

Prof. Dr. Defne Tamar Gürol'un yazılarından

bullet

Bonzai bağımlılığı

bullet

Esrar bağımlılık yapar mı?

bullet

Alışveriş bağımlılığı

bullet

Bağımlı ailesi

bullet

Ne kadar zamanda bağımlı olunur?

bullet

Gençer hangi maddeleri kullanmaktadır?

Ergenler ve yetişkinler için ayrı tedavi programları uygulanmaktadır.

Tedavi, paket programlardan oluşmaktadır. Bağımlılık tedavisinde ilk görüşme psikiyatristler tarafından yapılmaktadır. İlk görüşmeden sonra kişiye uygun tedavi programı düzenlenmektedir. Kişinin, başka bir psikiyatrist veya psikolog tarafından takip edilmesi paket programlara girmesine engel teşkil etmemektedir. BATEM, alkol ve madde bağımlılığı paket programları şunlardır:
1.

Arındırma programı

2. Erken İyileşme programı (6 hafta)
3. Gelişim programı (16 hafta)
4.

İzleme programı

1. Arındırma programı

Bağımlılık tedavisinde bedenin kullanılan maddelerden arınmasını hedefleyen, tıbbi ve psikolojik yardımı içeren bir programdır. Bireye göre değişkenlik göstermekle birlikte 7-10 gün sürelidir. Bu dönemde iki psikiyatrist görüşmesi ve iki psikolojik destek görüşmesi yer almaktadır. Tedavi ihtiyaca göre yatarak veya ayaktan yapılmaktadır. Yatarak yapılan programın görüşme sayıları farklıdır.

2. Erken İyileşme Programı

Alkol/madde kullanan kişiler için arındırma tedavisinin ardından, bağımlılık tedavisi başlamaktadır. Alkol ve maddesiz yaşama geçişte ilk adım, erken iyileşme programı ile atılmaktadır.

Bu programın hedefleri şunlardır:

bullet

Kişinin madde kullanım düzeyinin ve sağlık durumunun tespit edilmesi

bullet

Uzun süreli tedavi gereksinimlerinin saptanması

bullet

Alkol ve madde kullanım nedenlerinin ve tekrar başlama risklerinin belirlenmesi, tekrar başlamanın önlenmesi, ön eğitimlerin verilmesi

bullet

Ailenin tedavi programında yer alması

bullet

Alkol ve madde kullanımını bırakmak için motivasyonun artırılması

Kimler katılabilir?

Erken İyileşme Programına, tıbbi tedaviyle maddeden arınmış kişiler başvurabilir.

Programın içeriği

Erken İyileşme Programında ilaçla tedavinin yanı sıra, uzmanlar tarafından destekleyici, empatik yaklaşımı içeren bireysel psikoterapi ve grup terapisi yapılmaktadır. Riskli alanların tespiti, gevşeme egzersizi, madde kullanma arzusuyla ve düşüncelerle başa çıkma, ısrarlara karşı koyma eğitimi ve aile eğitimi uygulanmaktadır. Eski alkol ve madde bağımlısı olup, halen bunları kullanmayan kişilerce rehberlik hizmeti de verilmektedir.

Programın yapısı

Altı haftalık bir programdır. Haftada bir kez bireysel psikoterapiyi, bir kez grup terapisini, bir kez rehberlik grubunu; altı hafta içinde toplam üç kez aile destek grubunu, toplam iki kez psikiyatrist görüşmesini, değerlendirme testlerini, haftada bir kez idrar veya alkol testini içerir. Tedavi programının ücreti toplu olarak alınır.

3. Gelişim Programı

Araştırmalar, sadece arınmanın ve erken iyileşme döneminin madde kullanımını bırakmak için yeterli olmadığını göstermektedir. Tekrar kullanmayı önleme, çeşitli başa çıkma yollarının geliştirilmesi, alkolsüz/maddesiz yaşamın inşaası için daha uzun süreli bir çalışma gerekmektedir. BATEM Gelişim Programı, iyileşmenin daha sağlam bir zemine oturmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Programın hedefleri şunlardır:

bullet

Tekrar başlamayı önleyecek bilgilerin kişi tarafından hazmedilmesi

bullet

Aile içi sorunların giderilmesi, ailenin tekrar başlamanın önlenmesi konusunda bilgilendirilmesi

bullet

Madde kullanımına yol açan etkenlerin etkisizleştirilmesi

bullet

Uyuşturucu uyarıcı madde kullanımına yol açan eksik psikososyal becerilerin geliştirilmesi (öfke kontrolü, stresle başa çıkma, duygularını ifade edebilme vb)

Kimler katılabilir?

Bu programa Erken İyileşme Programını tamamlayanlar başvurabilir.

Programın içeriği

Gelişim programında, ilaçlı tedavinin sürdürülmesi ve izlenmesinin yanı sıra, uzman psikologlar ve uluslararası grup terapisi sertifikası olan sağlık çalışanları tarafından, destekleyici, empatik yaklaşımı içeren bireysel terapi ve grup psikoterapisi uygulanmaktadır. Tekrar kullanmayı önlemeye yönelik olarak riskli alanların tespiti, madde kullanma arzusu ve düşüncelerle başa çıkma, ısrarlara karşı koyma eğitimi ve aile eğitimi uygulanmaktadır. Buna ek olarak tekrar kullanmayı önlemeye yönelik psikososyal becerileri geliştirme eğitimi yapılmaktadır. Alkol ve madde kullanımına yol açan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik psikoterapi uygulanmaktadır. Eski alkol ve madde bağımlısı olup, halen bunları kullanmayan kişilerce rehberlik hizmeti de verilmektedir.

Programın yapısı

16 haftalık bir programdır. Haftada bir kez grup terapisini, iki haftada bir kez bireysel terapiyi, ayda bir kez psikiyatrist görüşmesini, ayda iki kez aile grup terapisini, haftada bir kez alkol veya idrarda madde testini içerir. Tedavi programının ücreti toplu olarak alınır. İsteyenler için haftalık rehberlik görüşmeleri de programa eklenebilir.

4. Uzun Süreli Destek Programı

Bağımlılık tedavisi değişik aşamalardan oluşur ve bir yıl sürmesi amaçlanır. Alkol ve madde kullanımı ile ilişkili erken dönem davranış değişiklikleri tamamlandıktan sonra, bu değişikliklerin kalıcı olması için tedavi devam etmelidir.

Programın hedefleri şunlardır:

bullet

İyileşmenin kalıcı olmasını sağlamak

bullet

Gelişim programında geliştirilen yetilerin kalıcı hale gelmesini sağlamak

bullet

Gelişim programının süresi içinde tamamlanamayan tedavilerin tamamlanmasını sağlamak

Kimler katılabilir?

Bu programa, Gelişim Programını tamamlayanlar katılabilir.

Programın içeriği

Uluslararası Moreno Psikodrama Enstitüsü tarafından sertifikalandırılmış bulunan sağlık çalışanları ve uzman psikologlar tarafından yaşantısal grup çalışması yapılır. Bu çalışmada amaç davranış değişikliklerini yaşamın bir parçası haline getirmektir.

Programın yapısı

16 haftalık bir programdır. Program haftalık yaşantısal grup (psikodrama) terapilerinden ve ayda bir aile görüşmesinden oluşmaktadır. Tedavi programının ücreti toplu olarak alınır.

Notlar

bullet

Ek görüşme talepleri, ek ödemeye tabidir.

bullet

Tedavi programları esnasında kişi alkol veya madde kullandığı takdirde, sözleşme gereği tedavi yeniden düzenlenecektir.