BATEM
Adres: Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok.

Ömür Apt. No:55/2

Topağacı Teşvikiye Şişli İST.
Telefon

0212 291 11 56

0212 291 11 57

Faks
0212 234 72 92
GSM
0533 205 73 73
0552 205 73 73

E Posta: bilgi@batem34.com

 

SİGARA VE İŞYERİ

İŞ YERİNDE UYGULAMANIZ GEREKEN POLİTİKALAR KONUSUNDA YARDIM İSTİYORSANIZ, BAĞIMLILIK TANI VE TEDAVİ MERKEZİ (BATEM)  İDARECİLERE VE KURUM DOKTORLARINA ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYOR!

BU İŞYERİNDE DUMAN VAR!

İşyerinde sigara kullanımının yasaklanması artık bir tartışma değil, yasal bir zorunluluk. Araştırmalarda sigara içenlerin %88’inin, sigara içmeyenlerin %95’inin işyerinde sigara içilmesine karşı olduğu da gösterilmiştir. Yasal zorunluluğun konuş nedeni işyerinde sigara içiminin yarattığı sağlık sorunlarıdır. Özellikle sigara içmeyenlerin aynı ortamda sigarayla zehirlenmelerini önlemek için kalabalık ortamlarda sigara içiminin yasaklandığını söyleyebiliriz. Ancak sigara sadece sağlık sorunları mı yaratıyor işyerinde?

Yukarıdaki sorunun yanıtı hayır! ABD’de yapılan araştırmalar sigara kullanımın işverenlere pahalıya malolduğunu gösteriyor. Bu araştırmalara göre sigara içen bir kişinin işverene yıllık maliyeti 2000 ila 6000 dolar arasında değişiyor.

İşyerinde sigara içilmesi işveren için neden pahalı?

Bu yüksek maliyete neden olan etkenler çok çeşitli.

Sigara içen kişiler aralarda kaçıp sigara içmek zorunda. Sigara içenlerin mesailerinin %18.2’sinde sigara içmek için işlerini terk ettikleri gösterilmiş. Genel üretim düşüklüğü saptanmış. 

 

 Sigara içenlerde gözlenen konsantrasyon zorlukları performans düşüklüğüne yol açıyor. Sigara içmedikleri zaman dikkati toplamakta zorluk çekmek önemli bir işgücü kaybına yol açıyor. Sigara içenlerin yanında bulunanlarda da, sigara içmeseler bile benzer zorlukların olduğu bulunmuş.

Sigara kullanımı işyerinin temizlik maliyetlerini de artırdığı saptanmıştır.

Sigara içenler, işyerinde daha sık kazalara neden olmaktadır. Bunun nedeni yüksek karbon monoksid alımına bağlı olarak uyanıklığın ve reflekslerin azalmasıdır. Öte yandan sigaranın yoksunluğu sırasında ortaya çıkan konsantrasyon eksikliği de kazalara neden olmaktadır.

Sigara kullanımın neden olduğu yanıklar, eşyalara verilen zararlar, küçük yangınlar da işverene maliyeti artırıyor 

Sigara kullanımı enfeksiyonlar, kronik akciğer hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açtığı için, işgücü kaybına yol açmaktadır. Yine ABD’de yapılan bir araştırmada sigara kullananların yılda 960 dolar ek sağlık yükü olduğu ortaya konmuştur.

Sigara içilmeyen bir ofis mi, yoksa kısmen sigara içilen bir ofis mi?

Sigara içilmeyen ofisin yararları arasında kanunlara tam uyumunu, sigara kullanmayanların sigaraya maruz kalmasının azalmasını, ucuz ve kolay uygulanabilir olmasını sayabiliriz. Kısmen yani özel odalarda sigara içilebilen ofislerin yine de ortamı kirlettiği, çalışanların işlerinden o odaya gitmek için kaçtıkları, böyle bir odanın idaresinin zor ve masraflı olduğu, iyi havalandırma sorunlarının olduğu görülmüştür. Sigara içilmeyen ofislerde, bazen çalışanların gizlice ofisi terk ettikleri de gözlenmiştir. Bu nedenle kuralların iyi uygulanmasını sağlamak için işyerinin sigara bırakma konusunda çalışanlarına imkanlar sunması yararlı olmaktadır.

Sigara içme yerinin ayrılması, sigara içilen odanın havalandırılması veya temizlenmesinin genel olarak mekanı sigaranın zehirli etkilerinden arındırmaya yetmediği, sadece dumanı görünür olmaktan çıkardığı da araştırmalarda gösterilmiştir.

İşyerleri çalışanlarının sigarayı bırakmalarını desteklemeli midir?

İşyerleri çalışanlarını sigarayı bırakma konusunda yüreklendirmeli ve gerektiği durumlarda sigara bağımlılıklarının tedavilerine katılmaları konusunda mali destek sağlamalıdır. Böylece, işyeri çalışanına düşman değil, onu destekleyen ve iyiliğini isteyen bir konum kazanacaktır. Ancak tüm maliyetin işyeri tarafından karşılanması iyi sonuçlar vermeyebilir. Çünkü bağımlılık tedavisinin doğası gereği, kişi kendi sorumluluğunu üstlenmeli ve maliyeti ortak bölüşmelidir. Kurumda eş zamanlı sigarayı bırakanların sayısı arttıkça başarı şansı artar. Grup psikolojisi nedeniyle çalışanları belli zamanlarda kampanyalarla desteklemenin yararlı olduğu gösterilmiştir.

Öte yandan işyerindeki zararlı gazlar, sigara içenleri daha da fazla etkilemekte ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle, sigarayı bırakmanın desteklenmesi, doğrudan olmayan etkileri de azaltır.

Hangi programlar sigarayı bırakma konusunda yararlıdır?

Sigara bir bağımlılıktır. Bağımlılık da bir hastalıktır. Bu nedenle işi bağımlılık olan merkezlere başvurmak daha iyi sonuçlar vermektedir. Öte yandan, sigara bağımlılığının fiziksel, psikolojik ve sosyal birçok yanı olduğu ve tüm bunlara yönelik bütüncül yaklaşımların yer aldığı tedavi programlarının daha başarılı olacağı bilinmelidir.

Çalışan için sigarasız bir işyeri neden önemlidir?

Hayatımızın önemli bir bölümü işyerinde geçer. Bu nedenle sigara içmeyen bir kişinin sigara içilmeyen, sağlıklı bir ortamda bulunma hakkı vardır. Bu hakkı istemesi de çok doğaldır.

Sigara içen bir çalışan için kuralların belli olması, onun da davranışlarını kurallara göre belirlemesini sağlayacaktır. Böylece iş arkadaşları veya işvereni ile daha az sorun yaşayacaktır. Bu nedenle işyerinin bir sigara politikası olması, sigara içen çalışanlar için de önemidir.

BATEM’de sigara bırakma programı neleri içerir?

BATEM, bir bağımlılık tedavi merkezidir. Bu nedenle bağımlılığı bir hastalık olarak görür ve bütüncül yaklaşımı seçer. Bu amaçla, lazer uygulaması, ilaç tedavisi, üç seans psikoterapi, takvim uygulaması ve ilaç tedavisi programda yer almaktadır. Hedef, sigarayı bırakmak kadar, tekrar başlamanın önüne geçmektir.

SİGARA İÇİLEN İŞ YERİNDE SAĞLIK RİSKLERİ

1-Sigara içilen yerde bulunmanın aşağıdaki hastalıkların riskini artırdığı gösterilmiştir:

Kalp hastalığı

Akciğer kanseri

Nazal sinus kanseri

Solunum sorunları

Göğüs kanseri

Serviks kanseri

Düşük doğumlar

Düşük ağırlıklı bebek doğumu

2- Mevcut kalp ve akciğer hastalığını, alerjiyi, astmayı, göz irritasyonunu, başarısını artırabilir

3-İş yerinde bulunan diğer kimyasal maddelerle birleşen sigara dumanının, sağlık risklerini ikiye katladığı gösterilmiştir.

4-Sigara içilen işyerlerinde, çalışanların sigarayı bırakma oranı daha azdır

SİGARA İÇİLMEYEN BİR İŞYERİ KURMAK İÇİN ADIMLAR

Sigarasız bir işyeri kurmak için işyerindeki ileri gelenlerin desteğini alın
İş yerindeki çeşitli temsilcilerle bir kurul oluşturun. Çalışanlara sigara içilen ortamlarda bulunmanın zararlarını anlatan bir not dağıtın.
Çalışanların ihtiyaç ve isteklerini öğrenmek için küçük bir anket yapın.
Bir plan hazırlayın, bunu idarenin diğer yetkilileri ve kurulla tartışın.
Kurum doktorunun sigara bırakma konusunda bilgilenmesini sağlayın
Başlangıç için bir tarih belirleyin.
Sigarayı bırakmak isteyenler için bilgi notları hazırlayın.
Sigarayı bırakmayı isteyenleri destekleyecek programlar hazırlayın.
Çıkan sorunlara göre yeni uygulamalar geliştirin.
Bir süre geçtikten sonra halen sigarayı bırakamayanlar için, sigarayı bırakmaları için özel destekler verin